اخبار خانه های امید استان

برگزاری کلاس تغذیه در خانه امید آران و بیدگل
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۹:۰۹
[ تعداد بازدید : ۲۸۳ ]
بازدید از خانه امید بازنشستگان نجف آباد
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۳
[ تعداد بازدید : ۳۵۵ ]
برگزاری کلاس چگونه شاد زیستن در خانه امید شهرضا
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۱
[ تعداد بازدید : ۲۹۴ ]
برگزاری کلاس محاسبه نفس در خانه امید آران و بیدگل
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۰
[ تعداد بازدید : ۲۵۷ ]
کلاس پیشگیری از آنفولاآنزا در خانه امید آران و بیدگل
۲۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۰
[ تعداد بازدید : ۲۴۲ ]