بخشنامه ها و دستورالعمل های صندوق

تصویب‌نامه هیئت وزیران در تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ و نحوه هم‌سان‌سازی حقوق تصویب‌نامه هیئت وزیران در تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ قانون بودجه سال 1397 دریافت دستورالعمل کارت منزلت شهروندی توسط شهرداری اصفهان لایحه "اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری" تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی, خیریه ها و موسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 بخشنامه بیمه تکمیلی سال 97-96 بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری اطلاعیه مهم در خصوص نحوه افزایش حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1396 قانون احکام دائمی توسعه های کشور دفاتر پیشخوان دولت فعال در سطح استان جهت دریافت کارت شناسایی بازنشستگی (کارت منزلت) برنامه ششم توسعه احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه کتاب قانون جامع مدیریت خدمات کشوری (نسخه 2) کتاب قانون جامع مدیریت خدمات کشوری (نسخه 1) لایحه منزلت شهروندی ویژه تکریم سالمندان - بازنشستگان - معلولین - جانبازان و زنان سرپرست خانوار.
برای دریافت لایحه منزلت شهروندی ویژه تکریم سالمندان - بازنشستگان - معلولین - جانبازان و زنان سرپرست خانوار   اینجا را کلیک کنید.
 
آدرس دفاتر پیشخوان دولت اصفهان که آماده ارائه خدمات به بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی هستند بخشنامه بیمه تکمیلی سال 95-96 بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری