حقوق بازنشستگان کشوری باقیمانده پرداخت شد

حقوق بازنشستگان کشوری باقیمانده پرداخت شد
با اتمام عملیات معمول بانکی و ساتنا برای استانهای کشور، حقوق اسفندماه حدود ۱۰ درصد جامعه بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که موفق به دریافت حقوق خود نشده بودند پرداخت شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، با تکمیل عملیات بانکی در تهران و سایر استانهای کشور، حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری باقیمانده که تاکنون موفق به دریافت حقوق خود نشده بودند، از ساعاتی پیش آغاز و تا ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه (چهارشنبه) حقوق مورد نظر به حساب تمامی این عزیزان واریز شد.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ ۲۲:۴۵
تعداد بازدید : ۵۰