بازدید از خانه امید بازنشستگان نجف آباد

بازدید از خانه امید بازنشستگان نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، یکشنبه 29 دیماه 1398 ، محمد مغزی نجف آبادی شهردار نجف آباد از اقدامات عمرانی و خدماتی صورت گرفته در جهت بهره برداری از خانه امید بازنشستگان نجف آباد بازدیدی بعمل آورد.
در این دیدار که بیگدلی معاون خدمات شهری ، رضایی مدیر ارتباطات و اموربین الملل و تنی چند از مسئولین خانه امید حضور داشتند بخشهای مختلف این ساختمان  مورد بازدید واقع شدند.

خانه امید بازنشستگان که زیر نظر سازمان بازنشستگی کشورمی باشد در پارک لاله جنب زورخانه شهرداری واقع گردیده در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید و خدمات رفاهی، تفریحی ، آموزشی ، پزشکی و... به بازنشستگان خود ارایه خواهد نمود.

۳ بهمن ۱۳۹۸ ۲۰:۱۳
تعداد بازدید : ۳۵۷