کمتر از 40 درصد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری سالمندند

کمتر از 40 درصد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری سالمندند
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری گفت: 561 هزار و 423 نفر از حقوق بگیران این صندوق در رده سنی 65 سال به بالا هستند که طبق تعریف سالمندی، می توان گفت 39.3 درصد جامعه حقوق بگیران اصلی این صندوق سالمند محسوب می شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، بهروز انتظاری در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نتایج مطالعات آماری منتشر شده در سالنامه آماری این صندوق مربوط به پایان سال 1397، افزود: صندوق بازنشستگی 191 هزار و 357 نفر حقوق بگیر بالای 75 سال دارد که با در نظر گرفتن سن امید به زندگی در کشور که 75 سال است، 13.38 درصد از حقوق بگیران صندوق بالاتر از میانگین کشوری سن امید به زندگی هستند.

انتظاری افزود: در پایان 1397 میانگین سن حقوق بگیران بازنشسته 63.3، میانگین سن حقوق بگیران از کارافتاده 58.9 سال و سن حقوق بگیران در زمان فوت به طور متوسط 70 سال بوده است.

وی تصریح کرد: براساس داده های سالنامه آماری سال 1397، میانگین سنی وراث وظیفه بگیر صندوق حدود 59 سال بوده است که 93 درصد آنان زن و 7 درصد مرد بوده اند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری همچنین اظهار داشت: طبق آخرین آمار منتشرشده، صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه به یک میلیون و 429 هزار و 861 نفر حقوق می پردازد که از این میان یک میلیون و 176 هزار و 350 نفر بازنشسته و ازکارافتاده اند.

گفتنی است از میان بازنشستگان و ازکارافتادگان این صندوق 94 نفر کمتر از 40 سال دارند که بخش عمده این تعداد را افراد ازکارافتاده تشکیل داده اند.

همچنین از بین 253 هزار و 511 بازنشسته متوفی و شاغل متوفی تحت پوشش این صندوق، 18 هزار و 932 نفر قبل از 40 سالگی فوت شده اند.

نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری که توسط دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری آماده می شود، جزئیات آماری مربوط به افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری را به صورت فصلی و سالانه منتشر می کند.
۱۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۵۸
تعداد بازدید : ۸۲