برگزاری جلسه پیشگیری و علائم سکته قلبی برای بازنشستگان در خانه امید خمینی شهر

برگزاری جلسه پیشگیری و علائم سکته قلبی برای بازنشستگان در خانه امید خمینی شهر
🍏 برگزاری جلسه پیشگیری و علائم سکته قلبی برای بازنشستگان در خانه امید خمینی شهر در مورخ 1398/06/27
۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۲۸
تعداد بازدید : ۲۱۳