قابل توجه روسای محترم کانون‌های بازنشستگی

قابل توجه روسای محترم کانون‌های بازنشستگی

قابل توجه روسای محترم کانون‌های بازنشستگی
سازمان فرهنگی و اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با ارسال نامه فوق جهت بهره مندی بازنشستگان از تورهای یک روزه شهرستانهای نجف آباد و خمینی شهر در تاریخ‌های اعلام شده اعلام آمادگی نموده است.

نامه سازمان فرهنگی رفاهی شهرداری اصفهان

 

پیوست نامه سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان

پیوست نامه سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان 1

۱ مهر ۱۳۹۸ ۱۹:۱۴
تعداد بازدید : ۱۸۵