کلاس پیشگیری و درمان دیابت در خانه امید خمینی شهر

کلاس پیشگیری و درمان دیابت در خانه امید خمینی شهر
کلاس پیشگیری و درمان دیابت توسط آقای نوری نسب کارشناس بهزیستی و سرکار خانم حیدری کارشناس سالمندان  معاونت و درمان در مورخ 13 شهریور ماه 1398 در خانه امید بازنشستگان خمینی شهر برگزار گردید.
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۲۰:۵۳
تعداد بازدید : ۱۸۲