برگزاری انجمن ادبی استاد پریش شهرضایی

برگزاری انجمن ادبی استاد پریش شهرضایی
در مورخ 06 مرداد ماه انجمن ادبی استاد پریش شهرضایی در خانه امید شهرضا برگزار گردید
۷ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۳۹
تعداد بازدید : ۱۸۴