بررسی موضوع علل سقوط جوامع در خانه امید آران و بیدگل

بررسی موضوع علل سقوط جوامع در خانه امید آران و بیدگل
مورخ۹۸/۴/۱۰ باحضور جناب آقای سقایی با موضوع علل سقوط جوامع  ساعت۱۰:۳۰درخانه امیدشهرستان آران و بیدگل  برگزار گردید.
۱۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۹:۴۲
تعداد بازدید : ۲۰۱