برگزاری جلسه مهارتهای قبل از ازدواج برای فرزندان بازنشستگان در خانه امید خمینی شهر

برگزاری جلسه مهارتهای قبل از ازدواج برای فرزندان بازنشستگان در خانه امید خمینی شهر
برگزاری جلسه مهارتهای قبل از ازدواج برای فرزندان بازنشستگان در تاریخ 01 تیر ماه سال 1398 خانه امید خمینی شهر برگزار گردید.
۷ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۲۵
تعداد بازدید : ۲۶۲