آموزش ویژه بازنشستگان

آشنایی با کرونا ویروس و روش‌های پیشگیری از آن تابلو راهنمای خدمات صندوق بازنشستگی کشوری دریافت راهنمای ثبت نام در کلاس های فنی و حرفه ای - استان اصفهان گزارش اولین دوره کارگاه منطقه ای آموزش تغذیه در دوران بازنشستگی - تیر ماه 1396 آموزش گام به گام دریافت فیش حقوقی از سایت صندوق بازنشستگی کشوری آموزش دریافت فیش و حکم حقوقی از سایت صندوق بازنشستگی کشوری آموزش دریافت کارت بیمه تکمیلی از سایت صندوق بازنشستگی کشوری آموزش ثبت نام دریافت هزینه عصا, عینک و سمعک در سایت صندوق بازنشستگی کشوری