کانون بازنشستگان آموزش و پرورورش شهرستانها

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان پیربکران

مسئول کانون : جناب آقای محمدعلی ابراهیمی

تلفن:03137220060

فکس:03137224019

آدرس : پیربکران - اداره آموزش و پرورش پیربکران

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان خوانسار

مسئول کانون : جناب آقای محمد امین

تلفن: 03157771443

فکس: 03157770321

آدرس : خوانسار - بلوار معلم - جنب کوچه استخر شنا

 

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان دهاقان

مسئول کانون : جناب آقای رضویان

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر

مسئول کانون : جناب آقای جعفر یسلیانی

تلفن: 57594677-031

فکس:57594822-031

آدرس :فریدونشهر - خیابان نواب صفوی - اداره آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان فریدن

مسئول کانون : جناب آقای نیکومنش

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل

مسئول کانون : جناب آقای فرزانگان

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان اردستان

مسئول کانون : جناب آقای بخشایش

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان زرین شهر

مسئول کانون : جناب آقای سلیمیان

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان سمیرم

مسئول کانون : جناب آقای امامی

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان نطنز

مسئول کانون : جناب آقای اکبری

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان مبارکه

مسئول کانون : جناب آقای ذبیحیان

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان

مسئول کانون : جناب آقای صادقی

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد

مسئول کانون : سرکار خانم صادقی

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان نائین

مسئول کانون : جناب آقای محققی پور

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان

مسئول کانون : جناب آقای خرمی

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان کاشان

مسئول کانون : جناب آقای نظام اکرمیان

تلفن: 55453020-031

فکس: 55452423-031

آدرس : کاشان خیابان شهید بهشتی - کوچه باشگاه تختی - ساختمان شماره 3- کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان کاشان

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان شهرضا

مسئول کانون : جناب آقای جلی

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان شاهین شهر

مسئول کانون : جناب آقای مظفرنیا

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load

کانون بازنشستگان و موظفین آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر

مسئول کانون : جناب آقای عمادی

تلفن: *

فکس: *

آدرس : *

load