اینفوگرافی

اینفوگرافی - سهم انرژی تجدید پذیر در تولید برق
۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۶
[ تعداد بازدید : ۱۰۳ ]
اینفوگرافی - رابطه ماسک نزدن و افزایش مرگ‌های کرونایی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۵
[ تعداد بازدید : ۹۵ ]
اینفوگرافی - داخلی سازی صنعت لوازم خانگی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۴
[ تعداد بازدید : ۱۱۲ ]
اینفوگرافی - توصیه هایی برای پیشگیری از مسمویت های دارویی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۳
[ تعداد بازدید : ۱۰۷ ]
اینفوگرافی - پیشگیری از افسردگی و اضطراب در دوران کرونا
۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۲
[ تعداد بازدید : ۱۱۱ ]
اینفوگرافی - دولت در انتظار لوایح در مجلس
۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۱
[ تعداد بازدید : ۹۵ ]