سخن پایش اصفهان

آنچه توانسته ایم ، لطف خدا بوده است

آنچه به دست آورده ایم ، اصل تلاش همه ی ما در کنار هم و همراهی کاربرانی بوده است که مهم ترین دستاورد ما هستند  و امروز به خود می بالیم که در کنار هم ، با توکل به او ، خواستن ، توانستن است را معنا کردیم.

  پایش اصفهان خدمت به موی سپیدان و جوانان گذشته را افتخار خود می‌داند.

 کسب رتبه یک کشوری در سال 1395 گوشه‌ای از توانمند‌های پایش اصفهان می‌باشد.

 همواره در کنار شما هستیم.

 

مانا باشید-خزایی - مدیر پایش اصفهان

 احراز رتبه نخست پایش