پورتال پایش در راستای مسئولیت های اجتماعی خود به منظور ایجاد زمینه همکاری های مشترک و هم افزائی از همکاری و حمایت های معنوی برخی سازمان های مردمی نیز برخوردارمی باشد. این گونه همکاری ها که در قالب تفاهم نامه فی مابین  صورت می پذیرد عبارتند از :
الف - استفاده از منابع علمی و تحقیقاتی طرفین.
ب- همکاری و همفکری در نیاز سنجی هائی که بصورت الکترونیکی در پرتال پایش و یا وب سایت سازمان مربوطه قابل اجرا است.
ج- اجرای دوره های مورد نیاز بازنشستگان  و خانواده های آنان در حوزه های تخصصی .
د- همکاری و مشارکت در برگزاری سمینارها، دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت .
ه-  همکاری و مشارکت در پروژه های مطالعاتی در حوزه بازنشستگان و سالمندان وتدوین و تالیف اسناد و مدارک علمی مرتبط و تبادل نتایج آنها .
و- همکاری در امر تولید فیلم های آموزشی و کلیپ های قابل انتشار.
  بدینوسیله از کلیه سازمان های غیر دولتی و موسسات خیریه که تمایل همکاری داوطلبانه با پورتال پایش را دارند درخواست میشود مراتب همکاری خود را با توجه به موارد اشاره شده به ادرس info@payesh8523.ir ارسال فرمایند.

 

 انجمن علمی آموزش  انجمن آلزایمرانجمن دکتر حسابی

 

pdf تفاهم نامه انجمن آموزش و توسعه    pdf تفاهم نامه انجمن آلزایمر ایران    pdf تفاهم نامه انجمن پرفسور حسابی

 

  بازگشت بازگشت

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰:۰۰